Insekter som mat

Intresset för insekter som mat ökar och flera typer av insekter, bl.a. bland annat mjölmask, hussyrsa, europeisk vandringsgräshoppa och buffalolarv är godkända för försäljning som människoföda i Sverige. Insekter är ett miljömässigt hållbart alternativ till andra proteinkällor, framförallt kött. Livsmedelsverket …

Read more