Bromsa och reversera biologisk ålder

Biologiskt åldrande är när cellerna förlorar sin kapacitet att fungera på ett effektivt sätt. Det syns dels utanpå genom förändringar i hudceller, men även inne i kroppen i hjärnan och inre organ.

DNA-metylering

Cellerna kontrollerar sitt DNA-uttryck genom DNA-metylering. DNA-metylering är en kemisk process som styr genernas funktion. Den kemiska processen kan påverkas av olika miljöfaktorer såsom, kost, motion, stress etc. som gör att genen beter sig på olika sätt och uttrycks i större eller mindre grad.

Genom att se hur många fel man har i vårt DNA:s kritiska områden kan man avgöra den biologiska åldern. Det man gör är att mäta DNA:s metyleringsmönster kan man med matematiska algoritmer beräkna den biologiska åldern.

Med ett åtgärdsprogram där man kontrollerar sömn, kost, träning, avslappning och tillskott, har man på en studie gjord på 43 män mellan 50 – 72 år under en tvåmånaders period kunnat se en minskning av den biologiska åldern med i genomsnitt 3 år (1).

Man har t.ex. sett att vid sömnbrist och stress ökar den ofördelaktiga DNA-metyleringen.

Genom periodisk fasta, framförallt genom att inte äta efter kl. 18 på kvällen undviker man att störa kroppens reparationssystem.

Alkohol är ett gift som behöver brytas ner av kroppen och alkohol stör hormoner och signalsubstanser i hjärnan.

Mediciner och läkemedel kan också påverka t.ex. har statiner (blodfettssänkare) ökat fria radikaler i kritiska processer i mitokondrierna som generar ATP genom att de stänger av processer som tillverkar Coenzym Q10.

Man kan tillföra Coenzym q10 som kosttillskott, speciellt om man tar statiner.

Även mat som innehåller polyfenoler t.ex. bär och frukt är bra.

Det finns även vissa andra nyckelnäringsämnen som är viktiga för att kunna klippa bort felaktiga sekvenser i DNA:s kritiska områden.

Det gäller t.ex. kosttillskott av högkvalitativt reservatrol i kombination med kasein samt NML (Nicotinamide Mononucleotide)

även b-vitaminer är viktiga för att styra metyleringskedjan och kan hittas i t.ex. brockoli, brysselkål, grönkål blomkål samt b12 som finns i t.ex. ägg och mjölk.

Proteiner av bra kvalitet är också av betydelse samt att balansen mellan omega 6 och omega 3 bör vara ca 2:1.

Även det sociala nätet har betydelse då ensamhet har visat sig ha negativ effekt på sekvenser som metyleras.

Konditionsträning, muskelbelastning och att undvika längre perioder av stillasittande är också positivt för att bromsa det biologiska åldrandet. Dels så ökar genomströmningen och skadliga ämnen som fria radikaler transporteras bort från cellerna.

Källor

  1. https://www.aging-us.com/article/202913/text

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *