Fetma ökar risken för cancer

Enligt AICR, American Institute of Cancer Research ökar fetma risken för ett tiotal cancerformer, däribland; Bröstcancer (efter klimakteriet) Cancer i bukspottkörtel Cancer i gallblåsa Cancer i livmoderslemhinnan Cancer i matstrupe Njurcancer Prostatacancer Tjock- och ändtarmscancer Cancer i äggstockarna Orsakerna till …

Read more