Mindre risk för diabetes med frukt, grönt och fullkornsprodukter

Högre konsumtion av frukt, grönsaker och fullkornsprodukter kopplas med mindre risk för diabetes enligt två studier i British Medical Journal

I den första studien mätte forskarna mängden vitamin C och karotenoid (färgämne som återfinns i färg glada frukter och grönsaker) i relation till risken att drabbas av diabetes. Detta då Vitamin C och karotenoid nivåer är mer tillförlitliga indikatorer på konsumtion av frukt och grönsaker än frågeformulär om kosten.

Ca 10 000 vuxna som utvecklade diabetes jämfördes med 14 000 vuxna som inte fick diabetes bland mer än 340 000 deltagare.

Efter att ha uteslutit riskfaktorer som livsstil, social livsstil och kost för diabetes fann forskarna samband mellan höga nivåer av vitamin C och karotenoid med lägre risk för att drabbas av diabetes.

Studien visade att endast 66 grams ökning av frukt, grönsaker och fullkornsprodukter minskade risken för diabetes med 25 %.

I de andra studien analyserades sambandet mellan fullkornsprodukter och diabetes bland ca 160 000 kvinnor och 36 000 män.

Efter att ha uteslutit riskfaktorer som livsstil och kost fann man att de som mest åt fullkornsprodukter hade 29 % lägre risk att drabbas av diabetes jämför med de som åt minst fullkorn.

De personer som åt fullkorn eller mörkt bröd mer än en gång dagligen hade minskad risk för att få diabetes.

Minskningen i risk planades ut efter två intag av fullkornsprodukter eller efter halvt intag av för frukostflingor och mörkt bröd.

Bägge undersökningar var s k observationsstudier som inte kan fastställa orsak och det är möjligt att resultaten kan beror på någon okänd riskfaktor. Men bägge studier tog med i beräkningen kända riskfaktorer för diabetes.

Källor:
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2194

https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2206

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *