Stress och depression ökar risken att utveckla cancer

Att för mycket stress inte är bra för vårt välmående vet du antagligen.  Men enligt forskning kan din stressnivå även vara a betydelse för utvecklingen av cancer. Studier visar att personer som  lider av posttraumatisk stress eller depression eller som har varit med om traumatiska händelser har större risk att drabbas av vissa sorters cancer, bland annat lungcancer och bröstcancer.

Man kan skulle kunna tänka sig att sambandet beror på att den som drabbas av stress eller depression också blir sämre på att ta hand om sig själv, t.ex. slarvar med kosten eller motionerar mindre på grund av sitt psykiska mående men det verkar finnas en annan biologisk förklaring. Det kan handla om ett försämrat immunförsvar.

Man har t.ex. sett att kvinnor som förlorat ett barn har en ökad risk att senare i livet drabbas av livmoderhalscancer. Dessa kvinnor visade sig också ha en ökad risk att bli infekterade av HPV-virus och hade högre nivåer av detta och andra virus som är kopplade till hög cencerrisk i kroppen. Resultaten tyder på att dessa kvinnor har ett försämrat immunförsvar på grund av den psykologiska stress de upplevt, även om orsakssambanden inte går att slå fast enbart utifrån dessa iakttagelser.

Andra studier stärker de svenska forskarnas teorier. Vid University of Texas har forskning visat att stress gör kroppen sämre på att ta död på cancerceller och en studie från Monash University i Australien visar på att stress kan göra så att cancern sprider sig snabbare i kroppen. Detta genom att stresshormonet adrenalin får lymfsystemet att jobba hårdare – och cancer sprids bland annat genom lymfkärl och lymfkörtlar. Denna teori stärks också av att betablockeraren propranolol, som hämmar adrenalinets verkan i försök visat sig kunna minska spridningshastighet av cancern.

Även i en annan studie ledd av Barry Spiegel, en ledande forskare inom psykosomatisk medicin, såg man att kvinnor med metastatisk bröstcancer levde längre, och deras cancerspridning saktade ner, om de ingick i en terapigrupp.

Kroppen tre sätt att motverka cancer: Immunsystemet hindrar canceragenter från att invadera kroppen, vårt dna reparerar onormala celler som kan utvecklas till cancer, eller så dödar immunsystemet T-celler eventuella cancerceller. Alla dessa tre försvar fungerar sämre om du är stressad.

Genom att stress leder till ett försämrat immunförsvar vilket i sin tur kan leda till t.ex. fler cancervirus, färre T-lymfocyter som kan ta död på cancerceller och en snabbare spridning av cancer genom lymfystemet så kan det ha avgörande betydelse för om vi får cancer eller inte samt påverka hur snabbt en cancertumör sprider sig.

 

Källor: Nature, KI, Illustrerad vetenskap, Psych Central 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *