Beräkna din risk att dö inom fem år

Forskare vid uppsala universitet har tagit fram ett verktyg som beräknar hur stor sannolikheten är att en person mellan 40 och 70 år dör inom fem år.

Till grund för riskkalkylatorn ligger en studie där forskarna gjort jämförelser och undersökt samband mellan mer än 650 olika socioekonomiska, biologiska och psykologiska faktorer från den brittiska biobanken.
Den bakomliggande datan grundar sig på uppgifter och levnadsöden från nära en halv miljon britter, som forskarna följt noga i fem års tid, och på så sätt har man kunnat få fram vilka av de 650 faktorerna som bäst förutspår risken att dö.

Forskarna lät en dator-algoritm ta fram den kombination av riskfaktorer som på bästa sätt förutspår en persons risk att dö inom fem år. Resultatet blev riskkalkylatorn, som med 11 enkla frågor för kvinnor och 13 för män, ger en ubble-ålder och en procentuell risk. Ubble åldern motsvarar den ålder i normalbefolkningen som har motsvarande sannolikhet att dö inom fem år.

Formuläret innehåller frågor om rökning och vissa sjukdomar, men det visade sig att det var svaren på frågor som  ”hur uppskattar du din egen hälsa” eller ”hur snabbt går du” som hade den starkaste korrelationen till  risken  att dö inom fem år.

De frågor man själv kunde svara på kunde alltså förutspå risken att dö bättre än till exempel alkoholvanor, blodtryck eller fettsammansättning. En stark faktor var t.ex. med vilken hastighet du normalt går.

Men det handlar inte om gånghastighet utan om de bakomliggande orsakerna till att att man går som man gör.

Man kan tänka sig att personer som går långsamt är sjuka eller överviktiga.

Verktyget tillhandahålls av Ubble.

Om man nu skulle veta att man med största sannolihet skulle dö inom fem år, eller kanske ännu kortare tid. Det kan vara bra att fråga sig vad man skulle göra sina dagar då? Skulle man resa bort. Eller läsa mer böcker. Eller tillbringa mer tid med sin familj? Kanske skriva en bok. Och sedan fråga sig vad som hindrar att man tar tag i de saker redan nu. Även om man med största sannolikhet kommer att leva länge till.

Comments (2)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *