Ökad cancerrisk hos typ 2 diabetiker

Flera undersökningar har pekat på att olika cancerformer är vanligare vid typ 2 diabetes. En stor internationell studie från 2010 visar på en tydlig korrelation mellan diabetes och cancer.  Särskilt vanligt vid diabetes är cancer i bukspottkörteln och levern. Risken för cancer i bukspottskörteln är t.ex. sex gånger högre vid diabetes typ 2.

I studien från 2010 analyserades uppgifter för drygt 125 000 vuxna patienter, däribland drygt 20 000 svenska, som var inlagda på sjukhus på grund av olika hälsoproblem i samband med typ 2 diabetes.
För att ta reda på om det är skillnad i cancerförekomst vid diabetes jämfört med befolkningen i stort jämförde forskarna dödligheten i cancer under knappt 16 år i de båda grupperna.
Undersökningen är den största i sitt slag, vilket gjorde att man kunde bedöma risken även för mindre vanliga cancerformer.

Kraftigt ökad risk

Forskarna fann att 24 olika tumörsjukdomar var vanligare hos typ 2 diabetiker. Den största riskökningen jämfört med icke diabetiker gällde cancer i bukspottskörteln, där risken var sex gånger högre, och i levern, drygt fyra gånger högre risk.
Andra cancerformer där risken var drygt fördubblad för patienter med diabetes var exempelvis njur-, sköldkörtel- och tunntarmscancer.

Undantaget prostatacancer

Undantaget från mönstret, vilket är känt sedan tidigare, är prostatacancer som är ovanligare bland diabetiker.
En delförklaring till att just prostatacancer är mindre vanligt bland diabetiker kan vara de lägre halter av det manliga könshormonet testoteron som är vanligt vid diabetes.

Ökad cancerrisk även vid förstadier till diabetes

För drygt 15 000 av de svenska patienterna hade forskarna dessutom tillgång till hur deltagarna hade svarat på en sockerbelastning. Ett test som ger svar på vilken kapacitet kroppen har att ta hand om en bestämd mängd socker.
Provet visade att även de patienter som inte hade diabetes men en försämrad förmåga att svara på sockerbelastningen med insulinutsöndring hade högre risk att dö i cancer.

Någon heltäckande förklaring till varför cancer är vanligare vid diabetes finns inte.
En kan helt enkelt vara att tumörerna upptäcks tidigare hos diabetespatienter som läggs in på sjukhus.
En annan möjlig förklaring är den så kalladee oxidativ stress som orsakas av för höga blodsockervärden.
En tredje de höga nivåer av insulin i blodet som är vanligt vid typ 2 diabetes på grund av insulinresistens i krppsvävnaderna.

Källa: Risk of Cancer Following Hospitalization for Type 2 Diabetes

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *