Olika typer av kärlek

Upptäck 8 olika typer av kärlek att glädja dig åt

By Laura Wabeke Sun Feb 14 2021 3 min read 

Vad är kärlek?

Men kärleken är en stark och komplex kraft som tar sig många olika uttryck i många olika sammanhang, och den kan växa och förändras med tiden. Man kan älska sin partner, sin familj, sina vänner sitt jobb eller olika aktiviteter eller till och med saker. Även mellan personer så finns det flera olika typer av kärlek och de olika typerna av kärlek kan förändras och övergå i varandra över tid.

Eros – romantisk kärlek

Eros är den första sortens kärlek, döpt efter den grekiska fruktbarhetsguden, och tar sig uttryck i romantik, passion, åtrå och attraktion. Här känner man pirrande känslor, vanligtvis i början av ett kärleksförhållande. Enligt grekisk mytologi är detta en form av galenskap orsakad av Eros pilar. Eros var kärleksguden i grekisk mytologi.
Eros är som en varm, klart brinnande låga som med tiden förvandlas till en annan typ av kärlek. Lågan måste hållas vid liv med hjälp av andra former av kärlek, annars dör den ut.

Pragma – bestående kärlek

Pragma är en kärlek som mognar och utvecklas med tiden och som bygger på engagemang, plikt och förståelse. Den omfattar mer än fysisk kärlek eller vänskap. Pragma innebär att två människor har kompromissat och arbetat hårt för att upprätthålla den kärlek vi alla längtar efter. Den återfinns hos par som varit tillsammans i många år, eller hos personer som varit vänner i flera årtionden.

Philia – vänskaplig kärlek

Philia är den kärlek som uppstår ur djup och långvarig vänskap. Den är platonisk, respektfull och tar sig uttryck i en djup omsorg om vänner och släktingar som man känner stor tillit till.

Storge – familjekärlek

Storge är en specifik typ av Philia, och avser den starka känslan av närhet och samhörighet mellan förälder och barn. Men Storge kan även betyda kärlek till familjens vänner eller till vänner vi känt sedan vi var barn. Det är en kärlek som finns kvar över tid och fungerar som ett känslomässigt band som är starkt kopplat till minnen Ju fler meningsfulla minnen man har desto djupare blir relationen.

Ludus – lekfull kärlek

Den lekfulla kärleken upplever man ofta i början av ett förhållande, innan allvaret börjar. Ludus tar sig bland annat uttryck i flirtande och vänligt menad retsamhet. Den syns ofta innan man känner varandra så väl, men lekfullheten, firtandet och att ha roligt tilsammans kan också hjälpa till att hålla långvariga relationer vid liv och bidrar till känsla av förälskelse och bestående kärlek.

Mania – tvångsmässig kärlek

Mania – tvångsmässig kärlek avser ett tillstånd av besatthet där det råder obalans mellan parterna och mellan Ludus och Eros. I stället för att känna sig jämlik, trygg och accepterad, behöver man ständig bekräftelse från sin partner. Det skapar ett känslomässigt beroende som kan leda till svartsjuka och kontrollbehov. Denna sorts kärlek kan man gärna vara utan.

Agape – ovillkorlig kärlek

Agape är det grekiska ordet för kärlek och handlar om osjälvisk, förutsättningslös kärlek till vår omvärld och är större än vi själva. Agape, eller människokärlek, kan definieras som en osjälvisk omtanke om andra människor. Den är inte beroende av biologiska band eller av romantiska förhållanden som vuxit fram under lång tid. Man älskar andra människor, eller andra levande varelser, helt utan att förvänta sig något tillbaka. I kristendomen talar man också om agape som kärlek till eller från Gud. Detta är kärlek i dess renaste form.
Den latinska motsvarigheten till Agape är Caritas och innefattar också den oegennyttiga kärleken uttryckt i handling.

Philautia – självkärlek

Philautia eller självkärlek är kanske den viktigaste formen av kärlek. Om vi lär oss älska och acceptera oss själva, så har vi bättre förutsättningar att älska andra. Grekerna insåg tidigt att för att kunna visa kärlek och omsorg för andra, måste vi först kunna rikta dessa känslor inåt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *