Sol minskar risken för blodpropp.

Kvinnor som solar mycket löper 30 procent lägre risk att drabbas av blodpropp jämfört med dem som undviker solen. Det visar en studie gjord vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Universitetssjukhuset i Lund. Orsaken är det d-vitamin som kroppen bildar när den exponeras för sol. Effekten gäller även män även om det var kvinnor studien gjordes på. Det  finns ju flera kända fördelar med att sola t.ex.  minskar risken för hjärtinfarkt stroke och även vissa cancerformer som t.ex. bröstcancer och prostatacancer.

Tidigare studier har visat att mycket solande dubblerar risken att drabbas av malignt melanom.
Enligt Håkan Olsson, professor i onkologi, är det dock endast en liten andel av alla hudcancerfall som beror på solen. Genetiska faktorer spelar en viktig roll.

Varje år drabbas 5 000 kvinnor av blodpropp, för 1 000 av dem blir det livshotande då proppen släpper i benet och går vidare till lungan. En 30-procentig minskning av risken genom att sola är betydelsefull.

– Det vi också ser i det här är att risken att få blodpropp var 50 procent högre på vintern.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.