Uppvärmning av kroppen i form av bastubad eller varma bad kan stimulera immunsystemet

Uppvärmning av kroppen genom bastubad eller varma bad kan ha en positiv påverkan på immunsystemet. I en studie undersökte man t.ex. effekten av bastubad på individers profil av vita blodkroppar, kortisolnivåer och ytterligare ett par utvalda fysiologiska index hos idrottare respektive icke-idrottare. Studien utvärderade 9 tränade löpare och 9 manliga icke-idrottare. Personerna från båda grupperna deltog i 15-minuters bastusessioner tills deras kroppstemperatur steg med 1,2 ° C (medeltemperaturen i bastun var 96 ° ± 2 ° C; relativ fuktighet var 15 ± 3%) med mellanliggande nedkylning under 2 minuter med vatten av en temperatur på 19–20 ° C.

Efter bastunessionen rapporterades ett ökat antal vita blodkroppar, (ökat antal lymfocyt-, neutrofil- och basofilantal i den vita blodkroppsprofilen). Dessutom en ökningen av leukocyter och monocyter och ökningen var större i gruppen av idrottare jämfört med otränade personer. De erhållna resultaten indikerade att bastubad stimulerade immunsystemet i högre grad i gruppen idrottare jämfört med de otränade försökspersonerna.

Den termiska effekten av feber, ett evolutionärt bevarat akutfasrespons, har förknippats med bättre överlevnad och kortare sjukdomsvaraktighet vid infektioner. Molekylkonsekvensen av detta gynnsamma feberespons förstås dåligt. För att bestämma påverkan av hypertermi på humana monocyter, som är viktiga för igenkänning och eliminering av patogener,

I ett annat försök nedsänktes tolv friska frivilliga i ett varmt vattenbad på 39,5 grader för att öka deras kroppstemperatur. Uttrycket av endotoxinreceptorn CD14 och komplementreceptorn CD11b ökade efter det heta vattenbadet (P <0,05), medan uttrycket av selectin CD62L, som medierar den initiala bindningen av leukocyter vid endotelet under inflammation, nedreglerades efter hypertermi ( P <0,05). Jämförbara förändringar i monocytreceptoruttryck observerades. Vi drar slutsatsen att den termiska effekten av feber direkt aktiverar monocyter, vilket ökar deras förmåga att svara på viral och bakteriell infektion och att en ökning av kroppstemperaturen genom bastubad eller varma bad på liknande sätt kan stimulera immunsystemet.

Effekten av nedkylning efter bastubad

Bastubad kombineras ofta med mellanliggande nedkylning i form av kalldusch eller kallbad.
När kroppen kraftigt kyls ner upplever vi ett adrenalinpåslag som resulterar i en ökad känsla av vakenhet, reducerad smärtuppfattning och ett förhöjt humör.

Personer med hjärtsjukdomar bör undvika de kraftiga temperaturväxlingarna. Detta då köldreceptorer i ansiktet och hårbotten svarar på den snabba temperatursänkningen och stimulerar ”dykreflexen”, en komplex andningsreaktion som kan orsaka andnöd, sänkt puls och minskad cirkulation.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3916915/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12060966

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *