Coenzym Q10 (Ubikinon)

Ubikinon, Q10

Ubikinon, Q10 är ett extremt fettlösligt ämne som finns i kroppens alla celler. Kroppen kan själv tillverka Q10 men vi får också i oss Q10 via födan. Fet fisk och kött innehåller mest Q10, men även grönsaker som broccoli, spenat och vissa bönor innehåller Q10.

Q10 funktion i kroppen

Ubikinon, Q10 har flera olika funktioner i kroppen.
Q10 fungerar som coenzym i elektrontransportkedjan i mitokondrierna, cellens energifabrik.
Q10 ökar genomsläppligheten (permeabiliteten) i cellväggen.
Q10 fungerar i sin reducerade form, ubiqinol, som fettlöslig antioxidant.
Dessutom förlänger Q10 effekten av vitamin E genom att återbilda radikalformen av E-vitamin till sin effektiva reducerade antioxidativa form. Q10 kan också stimulera enzymer i kroppen som fungerar som antioxidanter. I en studie fick den grupp som fick Q10 ökade mängder av kroppens egen antioxidant superoxide dismutase i endotel (ecSOD).

Tillskott av Q10 har setts ge en viss ökad muskulär arbetskapacitet och minskade muskelskador. Intag av Q10 har visat sig ha en positiv inverkan på immunförsvaret och Q10-tillskott har i vissa studier gett en positiv inverkan vid problem med tandlossning.

Vävnadskoncentrationen av Q10 är normalt betydligt lägre vid hög ålder. Låga vävnadsnivåer av Q10 hävdas vara en av flera orsaker till åldrandet. Man har också sett positiva effekter av tillskott av Q10 vid hjärt- och kärlsjukdomar t.ex. hjärtsvikt och högt blodtryck, hypertoni. Orsaken till värdet vid dessa sjukdomar bör ligga i hur Q10 påverkar kroppens antioxidanter och blodkärlens endotelceller.

Forskning visar också att q10 också har betydelse för cellmembranets fluiditet eller spänst och därmed dess funktion.

Japanska forskare har också rapporterat om att Q10 kan vara värdefullt vid träning. Kosttillskott med 300 mg Q10 under åtta dagar minskade trötthet och gav kortare återhämtningstid.

Vid studier på möss har man också kunnat visa att tillförsel av Q10 minskade utvecklingen och storleken av kemiskt framkallade tumörer hos möss. Troligen är det den effekt Q10 haft på mössens immunförsvar som spelat roll i skyddet mot cancern. (Bliznakov 1973

Forskning vid Harvard Universitet i Usa har också visat att Q10 kan  skydda mot skador på nervvävnaden som orsakats av mitokondriella gifter. Q10 som administrerats till patienter med den neurologiska sjukdomen Huntingtons disease gav signifikanta sänkningar av förhöjda mjölksyrakoncentrationer i hjärnan vilket visar på bättre energiomsättning. (Beal 1996)

Annan amerikansk forskning tyder på att Q10 möjligen kan bromsa utvecklingen av Parkinsons sjukdom förutsatt att Q10 börjar intas i tidiga stadier av sjukdomen. Man har också sett att dementa har statistiskt säkerställt lägre nivåer av Q10 i blodet än icke dementa åldringar.

Q10 har också visat sig ha terapeutisk effekt vid hjärtsvikt. En förutsättning för normal hjärtfunktion är tillräckliga nivåer av Q10 i hjärtat eftersom vi där måste ha tillräcklig produktion av ATP. Tillskott av Q10 kan förbättra hjärtats pumpförmåga vid fysiskt arbete och den maximala prestationsförmågan.

Ett tillskott av Q10 på 150 mg per dag minskade signifikant symptomen av lungödem och kardialastma hos personer med hjärtsvikt.

Q10 har också en viktig förebyggande funktion mot hjärt-kärlsjukdom. T.ex. så har personer med hjärt-kärlsjukdom statistiskt säkerställda högre LDL/Q10 kvot jämfört med friska kontrollpersoner. (Haniaki et al 1993)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *