BMI

Räkna ut BMI

Om du är 16 år gammal eller äldre, kan du beräkna ditt Body Mass Index (BMI). BMI anger relationen mellan vikt och längd. BMI beräknas genom att ta vikten i kilo, och dividera med längden i meter i kvadrat. Eller matematiskt skrivet enligt beräkningen BMI=kroppsvikt (kg) / (kroppslängd*kroppslängd (m) )

BMI för personer 16 år och äldre brukar bedömas så här:
under 16 grav undervikt
16-18,4 undervikt
18,6-22,4 normalvikt
22,5-24,9 normalvikt, längsta förväntade livslängd
25-29,9 övervikt
30-34,9 måttlig fetma
över 35 svår fetma

Anmärkning: Mycket vältränade personer kan ha något högre BMI utan att vara överviktiga.

Har du problem att räkna ut ditt BMI  kan du också räkna ut ditt BMI m.m. på kalkylera mera.


pill reminder clonazepam proven home remedies
drug free usa estazolam herbal recipes book
herbal distributors stilnox remedies chronic constipation
gas pains remedy metformina halloween contacts prescription
drug rehab reviews tetralysal natural stress remedy

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *