Motion på äldre dar förlänger livet.

Det är aldrig för sent att börja motionera. En 50-åring som börjar träna kan förlänga sitt liv med mer än två år. Motion påverkar livslängden lika mycket som ett rökstopp, visar en ny svensk studie.

Forskare har följt 2.200 män från Uppsala under trettiofem år. Vid starten 1970 var männen omkring femtio år gamla. De svarade på frågor om sina rök- och motionsvanor vid flera tillfällen under studien.

Männen delades upp i fyra grupper med olika träningsvanor: från dem som aldrig tränade till dem som regelbundet utövade hård, fysisk träning.

Efter fem år fanns ingen skillnad i dödlighet hos den grupp som började träna när de gick med i studien. De hade lika stor risk att dö för tidigt som de som inte motionerade alls.

Men efter tio år syntes sambandet mellan träning och livslängd tydligt: De som hade börjat träna först i 50-årsåldern hade halverat sin risk att dö i förtid jämfört med dem som inte tränade.

 

Efter trettiofem år kunde hon se att den grupp som tränade hårdast hade lägst dödlighet.

De levde dessutom i snitt drygt två år längre än de som aldrig motionerade.  De som tränade måttligt levde i genomsnitt ett år längre. Då hade forskarna också tagit hänsyn till andra faktorer som påverkade deltagarnas hälsotillstånd.

För att få bättre hälsa bör man alltså röra på sig minst trettio minuter varje dag.

– Det räcker med en halvtimmes rask promenad så att pulsen går upp. Men ju mer desto bättre visar studien.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *