Lindring av ryggont

De flesta har då och då problem med ryggen.  Ofta handlar det om ospecifika ryggbesvär.  Det kan handla om långvarigt ryggbesvär i form av kronisk värk till  mer akuta ryggskott. 

Åtta av tio med ryggproblem blir avsevärt bättre med den s.k. McKenzie-metoden. Med McKenzie-metoden mot ryggvärk kan man få lindring på ett par minuter och mer bestående bot på några veckor.

Metoden går ut på att diagnostisera besvären genom repetitiva rörelser för att hitta orsaken och en behandlande rörelseriktning. En mycket mild men på samma gång kraftfull rygg-/ nackbehandling. Även låsningar i ryggen kan oftast tas om hand efter inledd behandling.

Den vanligaste boten går ut på att man i stående eller liggande ställning ska böja sig bakåt så långt som möjligt och upprepa det flera gånger om dagen tills man blir av med ryggproblemen.  Att så många blir bättre av enkla bakåtböjningar beror på att då vi i vår livsstil ofta är framåtböjda, t.ex. då vi sitter framåtlutade, så kläms den främre delen ryggens diskar ihop, så att den bakre delen av disken trycks bakåt och börjar bukta utåt.  Då blir det en spänning i den bakre diskväggen och vi känner smärta.  Det kallas diskrubbning.  Med en diskrubbnig i ryggen gör det ont att sitta länge och att stå och arbeta i framåtböjt läge.  Om man då börjar göra bakåtböjningar får det effekten att obalansen i diskarna jämnas ut och smärtan börjar dra sig tillbaka.

Lämpligt antal bakåtböjningar är 50-60 om dagen, och sedan kan man minska ner på antalet allteftersom värken minskar.  Det underlättar också om man tänker på att i vardagslivet upräthålla en mer upprät och mindre framåtlutad hållning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *