Karl-Alfred hade rätt. Gröna grönsaker ger starkare muskler

Nitrat, som förekommer naturligt i till exempel spenat, rödbetor, mangold nässlor och andra gröna grönsaker har en kraftigt positiv effekt på muskelstyrka. Forskare vid Karolinska Institutet har i djurstudier lyckats förklara att det beror på en ökning av två relevanta proteiner  i musklerna efter intag av nitrat.

I studien delades mössen in i två grupper: hälften fick nitrat i sitt dricksvatten under sju dagar och resten ingick i en kontrollgrupp. Den mängd nitrat mössen fick motsvarar ungefär vad en människa skulle få i sig genom att äta 200 till 300 gram färsk spenat eller tre till fyra rödbetor om dagen.

Efter en vecka  hade de möss som fått nitrat genomgående  dramatiskt starkare muskler.  Den ökade muskelstyrkan berodde på mössen som fått nitrat hade  mer CASQ1 och DHPR, två proteiner som  har att göra med homeostasen av kalcium, ett grundämne som har stor betydelse för muskelcellernas kontraktion.

Redan på  nittiotalet visade en forskargrupp vid Karolinska Institutet att nitrat kan omvandlas till NO i kroppen, en molekyl som deltar i många viktiga kroppsfunktioner som reglering av blodtryck, immunförsvar och cellernas ämnesomsättning.

En annan studie  gjord 2011 vid KI visade att människor som fick en dos av nitrat, motsvarande mängden i 200-300 gram grönsaker under tre dagars tid, hade högre effektivitet i mitokondrierna som är cellernas kraftverk. Mitokondrierna behövde mindre syre för att utföra samma jobb.

Den som fått nitrat i maten förbrukar alltså mindre syre vid fysisk aktivitet vilket kan ge bättre prestationsförmåga t.ex. vid idrott eller annan fysisk aktivitet.

Andra positiva effekter av nitrat är sänkt blodtryck hos friska individer och djurmodeller har visat på att nitrat och nitrit kan förebygga  hjärtinfarkt och stroke.

 

Källor:

Dietary nitrate increases tetanic [Ca2+]i and contractile force in mouse fast-twitch muscle

Journal of Physiology, Epub ahead of print 11 June 2012, doi:10.1113/jphysiol.2012.232777
Andrés Hernández, Tomas A. Schiffer, Niklas Ivarsson, Arthur J. Cheng, Joseph D. Bruton, Jon O. Lundberg, Eddie Weitzberg, Håkan Westerblad

Dietary inorganic nitrate improves mitochondrial efficiency in humans

Cell Metabolism, 2 februari 2011
Filip J Larsen, Tomas A Schiffer, Sara Borniquel, Kent Sahlin, Björn Ekblom, Jon O Lundberg, Eddie Weitzberg

 

 

Comments (2)

  1. Nu är det ju rätt viktigt att komma ihåg att nitrat omvandlas till nitrit i kroppen och att nitrit trots allt är rätt skadligt och inte får intas i alltför hög dos. Att livsmedelsverket har maxnivåer för det, och att framför allt små barn inte ska exponeras för nitrit mer än nödvändigt..

    Som med allt annat: För och nackdelar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.