Tarmfloran har betydelse för utvecklande av fetma

Förekomsten av en viss typ av bakterier, Enterobacter i tarmen kan vara en bidragande  orsak till fetma.

Enterobacter kopplades först samman med fetma efter att ha iaktagits i stora mängder i tarmen hos personer med sjuklig fetma.

Studier där man har gett kost som förändrar förekomsten av mikrober i magsäcken har sedan visat sig kunna påverka sjukdomen.

Forskare i Shanghai studerade möss som hade fötts upp för att vara resistenta mot fetma.
Dessa möss förblev smala trots att de matats med en fettrik kost och haft begränsade möjligheter att röra sig.
När några av dessa möss injicerades med den mänskliga bakterien Enterobacter, blev de dock snabbt feta.

Enterobacter är en del av den normala floran av människans tarmkanal men om den tar överhanden kan den spela en roll i utvecklandet av fetma.

En diet av fullkorn, traditionella kinesiska medicinska livsmedel och probiotika
kan minska bakteriens närvaro i tarmen till normala nivåer.

Fetma i världen har mer än fördubblats sedan 1980, enligt Världshälsoorganisationen, och mer än 500 miljoner vuxna i världen lider av fetma.

Comment (1)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.