Nyttan med alfakaroten

I en stor studie vid amerikanska Center for disease control and prevention, CDC i atlanta, som presenterats i  Archives of internal medicine har man studerat effekten av alfakaroten och sett ett signifikant, dosrelaterat samband mellan halterna av alfakaroten i blodet hos människor och risken för att  dö i förtid. Studien presenteras i ansedda .

Studien baseras på 15318 vuxna amerikaner som ingått i den stora amerikanska kostundersökningen NHANES 3 sedan slutet av 1980-talet. Deltagarna följdes sedan under i genomsnitt 13,9 år då 3810 av dem hade avlidit.

Ju högre halter av alfakaroten som uppmättes vid provtagningar, desto mindre var risken för att dö, såväl i största allmänhet som specifikt i hjärtinfarkt, diabetes typ-2 astma och cancer. När det gäller cancer var effekten särskilt stor på cancer i luft- och matstrupe samt i munhålan.

När forskningsledarna Chaoyang Li och Earl Ford vid CDC:s epidemiologiska avdelning summerade resultaten var slutsatsen entydig och statistiskt signifikant även efter att man vägt in effekter av olika livsstil och etniska och kulturella särdrag.

För dem med högst halter av alfakaroten var risken hela 39 procent mindre att dö under den period studien pågick, och redan en måttlig höjning minskade risken med 23 procent.

Alfakaroten finns t.ex. i olika rotfrukter och dessa resultat ger stöd för att ökad konsumtion av frukt och grönsaker är ett medel att förebygga för tidig död. Alfakaroten, liksom betakaroten ombildas i kroppen till A-vitamin.

Antagligen handlar det om att många olika ämnen i naturliga råvaror arbetar ihop och att det därför är svårt att återskapa den hälsosamma effekten av att äta riktiga frukter och grönsaker i ett vitaminpiller där man väljer ut och renframställer ett fåtal ämnen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *