Kryddstark mat kan förlänga livet

Att regelbundet äta starkt kryddad mat kan vara ett sätt att förlänga livet visar en ny studie som presenteras i ansedda British Medical Journal. Det är en stor studie där många forskargrupper både i Kina och USA har deltagit.

Man har samlat in data från omkring en halv miljon vuxna personer runtom i Kina. Dessa deltog i en annan studie 2004-2008 där de rapporterade uppgifter om generell hälsostatus, alkoholvanor, kött- och grönsakskonsumtion samt även hur mycket kryddstark mat de åt. Dessutom lämnade de uppgifter om hur de huvudsakligen fick i sig chili, färsk eller torkad, i sås eller olja.

Sedan har rapportförfattaren Lu Qi, docent vid amerikanska Harvard School of Public Health, och hans kolleger följt upp samtliga av dessa individer sju år senare och delat in dem i grupper baserat på deras intag av kryddstark mat.

Resultaten visar att gruppen som åt kryddstark mat en eller två gånger i veckan löpte 10 procents lägre risk att dö i förtid jämfört med dem som åt kryddstark mat mer sällan än en gång i veckan. De som åt kryddstark mat 3-7 gånger i veckan löpte 14 procent lägre risk att dö i förtid än gruppen som var minst benägen att äta kryddstarkt.

Studien visar även att dödligheten kopplad till särskilda sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar och lungsjukdomar var lägre bland dem som var mer benägna att äta chilirik och kryddstark mat. Allra starkast var den skyddande effekten bland dem som åt chilin färsk.

Studien  är mycket omfattande och välgjord och resultaten ligger i linje med tidigare forskning på området.

Tidigare studier på såväl djur som mindre studier på människor har visat på fördelaktiga effekter av att äta kryddstark mat.

Man tror att vissa aktiva substanser, som exempelvis capsaicin som finns i chilipeppar, kan ha en antiinflammatorisk effekt. Det kan även förbättra ämnesomsättningen och ha positiva effekter på bakteriefloran i magen.

Comment (1)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *