Bota tinnitus med musik

Ett nytt sätt för att lindra tinnitus kan ha upptäckts. Genom att låta personer med tinnitus lyssna på musik de gillar, där de toner i musiken som ligger på samma frekvens som de tinnitusdrabbade har besvär av är dämpade, har man kunnat ge en minskning av den neurologiska aktiviteten i den del av hjärnan där ljud bearbetas och därmed även ett minskat besvär av tinnitusen.

Det är forskaren Christo Pantev vid universitetet i Münster som har låtit patienterna välja musik och sedan har han dämpat de toner i musiken som ligger på samma frekvens som de tinnitusskadade uppger är smärtsamma toner.

Förutom att försökspersonerna efter ett års regelbunden behandling själva uppger att tinnitusproblemet avtar har forskarna kunnat registrera en minskning av den neurologiska aktiviteten i den del av hjärnan där ljud bearbetas.

I en referensgrupp som fick lyssna på musik som inte hade modifierats för tinnitustoner märktes ingen förbättring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *