Adaptogener

Adaptogener är en kategori av biologiskt aktiva ämnen av naturligt ursprung som bidrar till att öka organismens förmåga att anpassa sig till negativa faktorer i omgivningen och undvika skador från sådana faktorer.  Det kan vara både fysiologiska faktorer (köld, värme, åldrande), psykologiska (stress, oro, depression) eller kemiska (miljögifter).

Gruppen av substanser som visat sig ha adaptogen verkan är; lignaner, fenylpropanderivat och i viss mån terpenoider.

Adaptogener utgör en egen kategori i likhet med kategorierna kolhydrater, proteiner och aminosyror, vitaminer, mineraler och spårämnen samt antioxidanter.

Kliniska studier har visat att intag av  adaptogener kan skydda oss mot stress samt förbättra återhämtningen.

 

Växtern med en adatptogen effekt är till exempel rosen­rot, chisandra och rysk rot.

I dagens vardagsliv påverkas vävnadscellerna i kroppen ofta negativt av en mångfald stressorer, exempelvis för hög psykisk belastning, hårt fysiskt arbete eller träning och stora temperatur­variationer.

Extrakt från adaptogena växter har visat sig ha stärkande effekter på djur och människor som utsatts för olika fysisk och/eller psykisk belastning.
De kan ge effekt vid ett enstaka intag eller tas varje dag under flera veckor under en tuff period.

 

Intag av adaptogener ska inte ses som en ersättning till en fullvärdig kost utan en fullvärdig kost kan skapa förutsättningar för att få bäst hälsobefrämjande effekter av adaptogener.
Näringsintaget ger oss de energigivande, uppbyggande och katalyserande  ämnen som krävs för att ämnesomsättningen ska fungera. Adapto­gener har visat sig stimulera systemiska mekanismer som skyddar, stärker och förbättrar återhämtning i samband med hög psykisk och/eller fysisk belastning.

I en serie studier har man belyst effekterna av adaptogener på cellulär och molekylär nivå. Adaptogenernas stresskyddande verkan har visat sig vara kopplad till ämnen som aktiverar cellens egna skyddsmekanismer. Detta gäller t.ex. värmechockproteiner (HSP72), neuropeptid Y (NPY) och stressaktiverat proteinkinas JNK samt DAF-16.

Värmechockproteiner skyddar proteiner genom att lägga sig runt dem och skyddar bland annat mot fria syreradikaler. Neuropeptid Y är inblandat i en rad fysiologiska processer i hjärnan och är bland annat nödvändigt för minne, inlärning och andra kognitiva funktioner.
I en dubbel-blind placebokontrollerad randomiserad studie undersökte man effekten av ett exakt ämnesstandardiserat extrakt av tre klassificerade adaptogena växter (rosenrot, chisandra och rysk rot) på mentala kognitiva effekter hos 40 yrkesverksamma stressade kvinnor (läkare, sjuksköterskor och lärare).  Resultatet visade att ett oralt intag av extraktet resulterade i en statistiskt säkerställd förbättrad mental prestationsförmåga och förbättrad uppmärksamhet.

Adaptogenen rosenrot har också visat sig ha en antidepressiv effekt och kunna lindra nedstämdhet. Effekten beror på att frisättningen av NPY och HSP72 normaliserar balansen och nivåerna av signalsubstansen seretonin.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.