Stort midjemått ökar risk att dö i förtid

En studie gjord på 359.000 människor i åldrarna 25-70 år i tio europeiska länder, däribland Sverige som publicerats i medicintidskriften The New Journal of Medicine visar att midjemåttet har stor betydelse för risken att dö i förtid. Risken ökade med ökat midjemått utifrån idealmåttet, så även ett måttligt ökat midjemått visade sig ge en viss ökad risk att dö i förtid. Ju mer deltagarna avvek från idealvärdet, både uppåt och nedåt på skalan, desto större var risken att dö för tidigt.

Följande riktvärden kan användas för att bedöma hälsorisken baserat på midjemått, mätt i höjd med naveln, efter en lätt utandning.

Kvinnor
Under 80 centimeter = Bra
Mellan 80-88 centimeter = Se upp
Över 88 centimeter = Hälsorisk

Män
Under 94 centimeter = Bra
Mellan 94-102 centimeter = Se upp
Över 102 centimeter = Hälsorisk

Att mäta höft och midjemått har visat sig vara en bättre sätt att mäta risken att dö för tidigt på grund istället för att enbart titta på BMI (Body Mass Index)

Fettet runt midjan och bland organen i bukhålan är sämre för hälsan än fettet på andra ställen på kroppen. Det innehåller signalämnen som kan trigga i gång kroniska sjukdomar som åderförkalkning och diabetes.
Studien har uppmärksammats i flera svenska dagstidningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.