Skapa flow – hitta flytet

Flow är när allt flyter på och fungerar till max. Man glömmer tid och rum och går helt upp i sin aktivitet. Man fokuserar helt på uppgiften, presterar på topp och allt känns lätt och utan ansträngning. Man är koncentrerad och avskärmad från omgivningen. Detta tillstånd kan vara kortvarigt eller vara under en längre stund. När handlingen är sitt eget värde. Då är det flow.  Flow är kopplat till optimalt presterande. Du är produktiv när du genomför uppgiften men utan att uppleva mental ansträngning.  Men det har inget med intelligens att göra.  Det visade sig inte finnas något samband mellan IQ och förmågan att hamna i flow.

Redan på 70-talet beskrev forskaren Mihály Csíkszentmihályi flow som ett mentalt tillstånd som upplevs som starkt positivt och för sin egen skull.

Först när du känner både hög utmaning och upplever dig kompetent kan flow uppstå. Det handlar alltså om att stämma av krav med kompetens, så att den utmaning man ger sig ligger precis och kittlar i överkanten på de förutsättningar man har.

Flow handlar till stor del om förmågan att fokusera på uppgiften. Man har sett vissa fysiologiska förändringar vid flow. Pulsen går upp, kroppen hålls alert och energifylld och andningen blir djupare på samma sätt som när man mediterar.

Nyare forskning av bl.a. Fredrik Ullén har visat att även biologin har betydelse för flow. Det man såg i en studie  är att människor som har mycket ”flow” i sina liv, har också högre täthet av de dopaminreceptorer som samspelar med hjärnbarken i planering och kontroll av beteende. Det innebär större impulskontroll och lägre impulsivitet, vilket i sin tur är bra för flow.

Dopamin spelar en viktig roll för hjärnans belöningssystem, och nu har alltså de svenska forskarna visat att det rent biologiskt finns en koppling mellan upplevelsen av ”flow” och det faktum att många människor upplever ”flow” som en belöning i sig.

Också personligheten har betydelse. Hög samvetsgrannhet, d.v.s. ett tillstånd som präglas av självdisciplin, målinriktning och plikttrogenhet underlättar flow, medan ett neurotiskt tillstånd som präglas av negativ affekt, oro och ångest försvårar flow.

Flow kan också hjälpa dig att bli expert. För att bli expert måste du träna på samma färdighet intensivt i flera år.  Eftersom flowtillståndet är belönande i sig ger det motivation och uthållighet som krävs för att bli expert.

4 sätt att hitta flytet
Hitta rätt nivå
Du uppnår lättast flow under en utmanande aktivitet som möter din förmåga att utföra den. Är aktiviteten för lätt blir vi uttråkade. Är aktiviteten för svår blir vi stressade och frustrerade. Vid frustration kan man antingen höja sin kompetens eller sänka kraven på utmaningen. Vid tristess kan man försöka höja kraven på utmaningen.

Anta utmaningen
Flow uppkommer vid aktiva sysselsättningar som utmanar oss. Passiv underhållning kan vara avkopplande men det skapar inte flow.

Släpp dig själv
Fokusera på uppgiften. Om du fokuserar på situationen eller åhörarna riskerar du att bli för självmedveten och det blir svårare att uppnå flow.

Stänga av allt annat
Stäng av sådant som stör, som mejl, telefon och störande ljud.

En övning för att hitta tillbaka till flytet

1. Tänk tillbaka på ett tillfälle när du upplevde flytet du nu skulle vilja ha tillbaka.
2. Se exakt samma sak du såg när du var där. Se det med dina egna ögon, hör precis vad du hörde när du var där, leta fram och känn känslan i kroppen som du hade när du var där.
3. När du nu ser, hör och känner: gör allt ljusare och ljusare, höj ljudet, dubbla känslan och låt den spridas i hela din kropp. Känn precis som du kände när du var på topp.
4. När allt är som mest intensivt säger du något till dig själv, t.ex. ”fokus”, ”zonen”, ”laser”, ”flow” eller precis vad du vill och tycker passar.
5. Dubbla allt igen och knyt din hand hårt och säg ordet igen…
6. Gör den här övningen 5 gånger.
7. Avbryt och gör något helt annat. Du kan t.ex. sätta dig ner och skriva ditt telefonnummer baklänges.
8. Prova igen. Knyt handen säg ordet…

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *