Naturens hälsoeffekter

Att vara i naturen tycker de flesta är behagligt och rogivande. Men det är inte allt. Man har också hittat flera hälsobringande och mentalförbättrande effekter som naturupplevelser har på oss människor.

T.ex. har David Stryer vid University of Utah påvisat att en grupp studerande klarat kreativt problemlösande 50 procent bättre efter tre dagars vistelse i naturen.

Men naturvistelsen behöver inte vara så långvarig som tre dagar för att ge positiva effekter. Redan efter en kvarts promenad i skogen kan man se mätbara fysiologiska förändringar. Japanska forskare under ledning av Yoshifumi Miyazaki lät 84 försökspersoner vandra i 7 olika skogar medan lika många frivilliga gick runt i centrum i staden. Hos skogsvandrarna kunde man se en reduktion av stresshormonet kortisol med 16 procent, en blodtryckssänkning med 2 procent och en minskning av hjärtfrekvensen med 4 procent.
Förlänger man promenaden till 50 minuter påverkas också humöret och koncentrationsförmågan.

I Storbritannien har forskare vid University of Exeter Medical School analyserat data från 10000 stadsbors mentala hälsa och också registrerat var de bott de senaste 18 åren. Man kunde se ett samband mellan minskad psykisk obalans och boende nära gröna områden, även när man tagit hänsyn till andra faktorer som har betydelse för hälsotillståndet som inkomst, utbildning och sysselsättning.

Även en grupp nederländska forskare konstaterade år 2009 att personer som bodde inomen kilometers avstånd från ett grönområde hade en lägre förekomst av 15 vanliga sjukdomar, däribland depression, ångest, hjärtåkommor, diabetes, astma och migrän.  Även minskad nivå av stresshormoner i blodet och lägre dödlighet har kopplats till ett boende i närheten av gröna ytor.

Men frågan är vad det är som framkallar den hälsofrämjande effekten. Är det den friska luften? Motionerar man mer om man bor nära ett grönområde eller har det med färgerna och lugnet att göra?  En undersökning gjord av epidemiologen Richard Mitchell vid University of Glasgow visade färre fall av sjukdom och död hos de som bodde nära parker eller andra grönområden, även om de inte utnyttjade dem t.ex. till promenader eller motion så det verkar inte vara mer motion hos de som bor nära grönområden som ger den positiva effekten.

Troligen ligger en stor del av den positiva effekten i en sänkt stressnivå.  Även bilder av natur har visat sig ha en lugnande och prestationshöjande effekt. En teori kallad ”Attention Restoration Theory” eller teorin om uppmärksamhetsåterställande, lanserad av miljöpsykologerna Stephen och Rachel Kaplan vid University of Michigan menar att det är de visuella elementen i naturen, solnedgångar, träd, vattendrag och småkryp som minskar stress och mental utbrändhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *