Förbättra sin självkänsla

Vi behöver både självkänsla och självförtroende i våra liv för att må bra och nå framgång.

Självförtroende handlar om att man känner att man klarar av saker och ting till exempel att utföra vissa uppdrag i sitt arbete.

Självkänsla handlar om att känna att man duger som man är och att man, oavsett vad som händer,  alltid har kvar sitt eget värde som människa.

En definition på självkänsla är; Upplevelsen av och tilliten till sitt eget värde som människa, oavsett framgångar eller misslyckanden, förmågor eller funktioner.

 

Självförtroende och självkänsla kan hjälp oss att klara av saker, men också få oss att känna oss tillfreds även när allt inte har gått som planerat.  Tror vi på att vi klarar av något,  så ökar chansen att vi också gör det, och vi gör det med en skön känsla av säkerhet.
Med en god självkänsla känner vi oss gladare, nöjdare och vi törs ta för oss mer av vad livet har att erbjuda. Vi slipper rädslor och oroar oss mindre för framtiden, vilket gör att vi får mer tid och kraft över till saker vi egentligen vill lägga energi på.

Tecken på en god självkänsla?

 • Jag tycker om mig själv och är glad att jag är jag.
 • Jag ser mig själv som en värdefull person och har respekt för mig själv.
 • Jag upplever att jag gör mitt bästa och att jag är tillräcklig.
 • Jag är medveten om vem jag är och vilka värderingar jag har.
 • Jag nedvärderar inte mig själv.
 • Jag vågar sätta gränser och låter inte andra trycka ner mig.
 • Jag sviker inte mig själv för att vara andra till lags.
 • Jag kan bemästra svåra känslor och finna tröst i mig själv.
 • Jag känner att jag har ett värde även om jag skulle bli arbetslös, förlamad eller inte skulle kunna prestera på samma sätt som jag gör nu.

 

Olika sätt att stärka självkänslan

 • Tänka goda tankar om dig själv och ge dig själv positiva budskap dagligen.
 • Gör roliga saker ofta som ger dig energi.
 • Kliv utanför ”trygghetszonen”  och gör saker som verkar lite läskiga ibland.
 • Ta hand om dig själv.
 • Lär dig nya saker.
 • Uppfyll dina drömmar. Då är du sann mot dig själv och därmed växer din känsla av att du är viktig.
 • Säg ”jag” när du pratar om dig själv, istället för ”man”. Det förstärker din självbild.
 • Säg tack när du får en komplimang och ta till dig av den. På det viset accepterar du även för dig själv det positiva budskapet någon ger dig.
 • Säg nej när du inte vill göra något. Be om betänketid om du inte är säker men dra inte ut på det förlänge. Genom att ge ett tydligt besked i överensstämmelse med dina värderingar och prioriteringar så stärker du din självkänsla och andras respekt för dig.
 • Säg ja när du verkligen vill göra något. Visa andra vad du önskar och längtar efter. Genom att förverkliga dina drömmar stärker du din självkänsla.
 • Lär av dina misstag. Ett misslyckande innebär inte att du själv är misslyckad utan att allt inte blev som planerat. Fundera över varför och ta med dig den erfarenheten.
 • Gör goda gärningar för dig själv och för andra.
 • Se ditt värde. Stärk dig själv genom att ta skäligt betalt för dina tjänster.
 • Jämför dig inte med andra. Du är du, och du är bra!
 • Boka möte med dig själv ibland. Din egen tid är också viktig.
 • Ge eller gör något annat bra för någon annan. Det stärker din självkänsla.
 • Ha självrespekt!

 

Självkänsla som din personliga uppfattning om dig själv

Men det är inte fullt så enkelt som att självförtroende handlar om ens prestationer och självkänsla som en genuin känsla av att duga som man är. I själva verket är det mer komplext än så. Självkänslan kan bäst beskrivas som din personliga uppfattning om dig själv, på ett omedvetet och på ett medvetet plan. Självkänslan handlar också om hur du värderar dig själv i förhållande till andra människor. Den talar på ett intuitivt och omedvetet plan om för dig vem du är i förhållande till andra. Den är summan av all medveten och omedveten information du har inom dig.  Självkänslan skapas utifrån den bekräftelsen vi får av andra människor för dem vi är. Och eftersom vi uppfattas olika i olika sällskap och våra handlingar till stor del påverkar hur vi uppfattas, kommer även situationen och våra handlingar att ha betydelse för vår självkänsla.  Våra handlingar och prestationer påverkar inte bara andra utan även din syn på dig själv. Handlingar och beteenden blir ett slags färdriktning som återförs i din personlighet på olika plan. Beroende på hur stark eller svag din självkänsla är riskerar du att tvivla på din duglighet i olika sociala sammanhang. Känslan kan skapa ett omedvetet obehag och känslor av ångest eller rädsla.

 

För att kunna utveckla din självkänsla bör du först känna till på vilken nivå din självkänsla ligger. Och den kan alltså vara olika i olika sammanhang. Ett nyckelord är acceptans. Att man accepterar den man är, din grund och din nivå i förhållande till omgivningen. Därefter följer självmedvetenhet och att hitta en utmaning anpassad till din förmåga. Inte för svår, men inte heller för lätt så att du känner att du kan bemästra uppgiften. Det är också viktigt att dina handlingar stämmer överens med dina och omgivningens grundläggande värderingar om rätt och fel.  En god självkänsla hänger samman med förmågan att vara ärlig, både mot sig själv och andra. Om du i ditt inre bär på känslan av att du är och agerar på ett sätt, och försöker framstå på ett annat, skapar det osäkerhet och en grogrund för dålig självkänsla.

För att kunna acceptera den du är bör du ställa dig frågan hur du blivit den du är. Fundera kring din bakgrund, uppväxtförhållanden och allt det som gjort dig till den du är. Ta gärna hjälp av någon släkting eller gammal vän. Hur var du som liten? Om det träder fram olika bilder, försök söka den korrekta bilden av vem du var.  Disskutera sedan med någon nära vän hur du uppfattas idag. Du bör aktivt ta reda på och reflektera över vem du är för att kunna skapa en inre acceptans, en känsla av att du duger. Du kan då släppa kraven på att vara någon annan eller förmer.
På så sätt kan du lättare acceptera vem du är och känna att du inte behöver vara annorlunda eller bättre.

Självkänsla och färdighetsträning

Självkänslan är grundläggande för vår förmåga  att hantera utmanande och ångestskapande situationer. Men även vår nivå av färdighetsträning har betydelse. Färdighetsträning, även kallad realitetsträning, innebär en succesiv anpassning av svårighetsgraden på en uppgift.  Sådan träning stärker individens självkänsla genom att hen klarar de successiva utmaningarna och får en känsla av att man kan klara utmaningar. En person med dålig självkänsla har svårt att klara av psykologiska belastningar och undviker gärna utmaningar och krävande situationer. Genom att stegvis träna och vänja sig vid psykologisk belastning och ångest kan man sakta men säkert besegra obehaget. När man känner sig trygg på en nivå, kan man pröva större utmaningar. Att få vägledning från andra är av stor betydelse för din utveckling. En viktig del i vägledningen är att få hjälp med att förstå sina styrkor och svagheter. Insikten om dessa gör att det blir lättare att välja utmaningar och psykologisk belastning som är på en lämplig nivå. Med en sund vägledning kan man stegvis ta på sig mer krävande uppdrag och succesivt öka deras komplexitet. Förhoppningsvis blir du stimulerad av bekräftelsen när du lyckas. Men det är också viktigt att inse att varje utmaning får ha inslag av misslyckanden i sig. Att vara ödmjuk inför våra begränsningar och bejaka att människovärdet inte hänger på kvaliteten i varje prestation.

Självmedvetenhet

Man kan också tala om begreppet mentalisering, som handlar om förmågan att bli varse egna och andras tankar och känslor. En person med med låg mentaliseringsförmåga karaktäriseras av ett egocentriskt beteende och snabba lösningar och belöningar. En person med mer utvecklad självmedvetenhet når en metakognitiv nivå, det vill säga reflekterar kring sitt eget tänkande, sina känslor och sitt handlande. Den högsta nivån av självmedvetenhet, den kontemplativa nivån, innefattar en mognad och visdom där tänkandet och beteendet har en mer holistisk prägel. Man har ett kärleksfullt förhållande till omgivningen och agerar långsiktigt för att uppnå balans och välbefinnande. Man har en strävan att nå harmoni med andra snarare än kortsiktiga belöningar eller tillfällig bekräftelse.

Ju bättre utvecklad din självmedvetenhet är, desto mindre beroende blir du av andras åsikter och värderingar. Du blir mindre sårbar och starkare som människa.

Självbild

Människor med en utvecklad och sund självbild vet vad som är rätt och fel, har en sorts modell där vi förstår vad som är moraliskt och långsiktigt hållbart för oss. När vi väljer att gå utanför ramen och handlar på ett sätt som vi egentligen anser är fel, riskerar vi att ställa oss utanför gruppen och därmed gå miste om dess bekräftelse.  När vi inte förmår leva upp till den bild som vi tror förväntas av oss, försöker vi kommunicera en bild som ska verka sund, men som vi får svårt att göra trovärdig om det blir för stor skillnad mellan bilden och verkligheten, och lögner och hemlighållanden byggs upp. Att inte vara sann i sitt agerande mot sig själv och mot andra sätter spår i personligheten. Konsekvensen blir att självkänslan försvagas. Genom att agera i enlighet med sina och omgivningens värderingar stärker vi istället vår självbild och lägger grunden för en god självkänsla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *