Tag Archiv: fetma

Fetma ökar risken att dö i förtid

En studie baserad på data från över 900 000 vuxna visar att ökande vikt kan förkorta livet med flera år.

Den optimala vikten är ett BMI (Body Mass Index) mellan 22,5 och 25 – motsvarande cirka 70 kilo för en person som är 170 cm lång. Det medför lägst dödlighet och ger alltså längre liv. All viktuppgång över denna nivå förkortar däremot livet:

• För varje extra 5 i BMI går dödligheten upp med 30 procent där hjärtsjukdomar och slaganfall dominerar.

• Det som kan kallas mer moderat fetma med ett BMI mellan 30–35 förkortar livet med mellan två och fyra år.

• Att väga 20-30 kilo för mycket kan betyda tre år kortare liv.

• För extrem fetma, med över 40 i BMI, är genomsnittlig livslängd åtta-tio år mindre.

Dessa ovedersägliga siffror om övervikt som hälsorisk presenteras nu av en av världens mest välrenommerade forskargrupper vid universitetet i Oxford i Storbritannien under ledning av den ledande epidemiologen Richard Peto.

Studien baseras på en metod som systematiskt samlar in alla studier inom vissa områden för att slå samman dem och göra det som kallas metaanalyser.

En annan viktig slutsats som forskarna drar är att för vuxna personer är det sannolikt lättare att se till att inte öka i vikt än att försöka banta bort och minska en redan etablerad övervikt.

Stort midjemått ökar risk att dö i förtid

En studie gjord på 359.000 människor i åldrarna 25-70 år i tio europeiska länder, däribland Sverige som publicerats i medicintidskriften The New Journal of Medicine visar att midjemåttet har stor betydelse för risken att dö i förtid. Risken ökade med ökat midjemått utifrån idealmåttet, så även ett måttligt ökat midjemått visade sig ge en viss ökad risk att dö i förtid. Ju mer deltagarna avvek från idealvärdet, både uppåt och nedåt på skalan, desto större var risken att dö för tidigt.

Följande riktvärden kan användas för att bedöma hälsorisken baserat på midjemått, mätt i höjd med naveln, efter en lätt utandning.

Kvinnor
Under 80 centimeter = Bra
Mellan 80-88 centimeter = Se upp
Över 88 centimeter = Hälsorisk

Män
Under 94 centimeter = Bra
Mellan 94-102 centimeter = Se upp
Över 102 centimeter = Hälsorisk

Att mäta höft och midjemått har visat sig vara en bättre sätt att mäta risken att dö för tidigt på grund istället för att enbart titta på BMI (Body Mass Index)

Fettet runt midjan och bland organen i bukhålan är sämre för hälsan än fettet på andra ställen på kroppen. Det innehåller signalämnen som kan trigga i gång kroniska sjukdomar som åderförkalkning och diabetes.
Studien har uppmärksammats i flera svenska dagstidningar.